symbol/printtop.png
Länkar till våra huvudsidor Våra danser Kort presentation av vårt gille Våra resor Musik och sång Dräktsektionen Bilder för fri användning Anlita oss
Danslaget i dräkter från förra sekelskiftet

 
 
Spånga Folkdansgille
Postgiro: 38852-0
Epost till info@spangafolkdansgille.se
c/o Margareta Warholm, Gränsvägen 14, 163 52 SPÅNGA
Danslokal: Spånga Folkan, Spångavägen 353.
Dansledare: Malin Lennartsson
Webbplats: https://spangafolkdansgille.se
För dansframträdande eller lekledning se fliken "Anlita oss".
Fakturering: c/o Christer Persson, Fagerstrand 137, 165 71 HÄSSELBY
Fakturering: Epost för snabb behandling
 
 
 

Filen gille/index/adress.php uppdaterad Onsdag 2022 Februari 16, 16:51